1992: SGIFF 5

Artwork by: Immortal the Design Studio

OPENING FILM

RAISE THE RED LANTERN (DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA)
BY ZHANG YIMOU (CHINA/HONG KONG)

CLOSING FILM

A BRIGHTER SUMMER DAY (GULING JIE SHAONIAN SHA REN SHIJIAN)
BY EDWARD YANG (TAIWAN)